Home » Zeeland » Gebruikers De Statie zoeken naar alternatieven


Gebruikers De Statie zoeken naar alternatieven

27 oktober 2017 Zeeland

SAS VAN GENT – De plotselinge sluiting van mfc De Statie in Sas van Gent bezorgt nogal wat mensen een druk weekend. Gebruikers van het centrum moeten in allerijl op zoek naar een alternatief. Lees meer..