Home » Kempen » Kempengemeenten maken samen woonplan


Kempengemeenten maken samen woonplan

6 juli 2017 Kempen

BERGEIJK - Aan samenwerken op het gebied van wonen in de Kempen hangt al jaren een grote vrijblijvendheid, vindt de Bergeijkse wethouder Thomas van Hulsel. ,,Wat we deden en nog steeds doen, is elkaar goed informeren en afstemmen wat we doen.” Lees meer..