Home » Kempen » Kempengemeenten willen drempels voor sporten wegnemen


Kempengemeenten willen drempels voor sporten wegnemen

21 september 2020 Kempen

KEMPEN – De Kempengemeenten willen bewegen toegankelijker maken voor mensen in armoede, inwoners met een beperking en ouderen. Ook moet er verbetering komen in de motorische vaardigheden van Kempische kinderen. Lees meer..