Home » Waalwijk, Heusden » De Wijkse inboorlingen zorgen voor natuurbehoud in Het Wijkerzand


De Wijkse inboorlingen zorgen voor natuurbehoud in Het Wijkerzand

12 januari 2019 Waalwijk, Heusden

WIJK EN AALBURG – Op zaterdag 12 januari worden aan Het Wijkerzand in Wijk en Aalburg knotwilgen van hun takken ontdaan, ofwel geknot. Voorwaarde om hier aan mee te mogen doen hangt af van het feit of je in Wijk geboren bent en een inboorling bent. Een stukje historie en een poging een nieuwe traditie in het leven te roepen. Lees meer..