Home » Zeeland » Yara mag tot 1 mei meer ureumstof uitstoten


Yara mag tot 1 mei meer ureumstof uitstoten

28 december 2017 Zeeland

SLUISKIL – Kunstmestproducent Yara in Sluiskil-Oost mag tot 1 mei volgend jaar tijdelijk meer ureumstof uitstoten. Het dagelijks provinciebestuur is bereid daartoe een in 2015 afgegeven gedoogvergunning te verlengen. Lees meer..